Tuba endotrakeale të përforcuara (Gojë/Hindë) (Me/Pa pranga)